COVID – 19

EN

Always keep the 1.5 meter social distance from other visitors during the event. This does not apply to children under the age of 13 and supervisors of people who need help. 

NL

Houd altijd 1,5 meter afstand van de andere bezoekers. Dit geldt niet voor kinderen jonger dan 13 jaar en begeleiders van mensen die hulpbehoevend zijn.

EN

Wearing a non-medical mouth mask is mandatory at certain (smaller) locations and events. Mouth masks are available at the entrance of each location. We kindly request that you to bring a mouth mask from home. 

We pay attention to the number of visitors in the room. A number of the maximum number of visitors allowed in the space is indicated at the door.

NL

Op bepaalde (kleinere) locaties en bij bepaalde evenementen is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Mondkapjes zijn te krijgen bij de ingang van iedere locatie. We verzoeken u vriendelijk om ook een eigen mondkapje mee te nemen van thuis. 

Wij letten op het aantal bezoekers in de ruimte. Bij de deur staat een nummer aangegeven van het maximum aantal bezoekers dat toegestaan is in de ruimte.

EN

We register your name for source and contact research. We take your personal data into account. See privacy policy for more information. We won’t register data when a child is younger than 13 years old. We only use your data if this is strictly necessary for the Covid-19 regulations. After 1 month all data will be destroyed. 

If you develop health issues related to the Covid-19 virus after the events and you are tested positive, we ask you kindly to contact the organization. We will inform other guests about the presence of Covid-19. You remain anonymous in this process at all times and we will never destribute your personal details to theird parties.

NL

Voor bron en contactonderzoek registreren wij uw naam. Wij houden daarbij rekening met uw persoonsgegevens. Zie onze privacy voorwaarden voor meer informatie. Wij registreren geen gegevens van kinderen jongeren dan 13 jaar. Wij maken alleen gebruik van uw gegevens als dit strikt noodzakelijk is. Na 1 maand worden alle gegevens vernietigt. 

Mocht u na het evenement klachten ontwikkelen en positief getest worden willen we u verzoeken contact op te nemen met de organisatie. Wij zullen andere gasten informeren over de aanwezigheid van Covid-19. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens verzameld met betrekking tot het Covid-19 virus ten allen tijden anoniem blijven, deze worden niet verstrekt aan derden. 

EN

We would like to ask you to listen to the organizers and volunteers, disinfect your hands upon the entry and obey the generally governmental rules regarding the Covid-19 virus. Check the rules on the website of Rijksoverheid.

NL

We willen u vragen om te luisteren naar de aanwijzingen van de organisatoren en vrijwilligers, uw handen bij binnenkomst te desinfecteren en u aan de algemeen geldende regels te houden rondom het Covid-19 virus. Bekijk de regels op de website van Rijksoverheid.